1957 Cadillac Eldorado SeVille
Photo of a white 1957 Cadillac Eldorado SeVille 2 Door Hardtop Coupe at a classic car auction in Scottsdale, Arizona. Wihte 1957 Cadillac Eldorado SeVille with black roof
Wihte 1957 Cadillac Eldorado SeVille with black roof
Photo of a white 1957 Cadillac Eldorado SeVille 2 Door Hardtop Coupe at a classic car auction in Scottsdale, Arizona.