1957 Cadillac Eldorado SeVille
Photo of a white 1957 Cadillac Eldorado SeVille 2 Door Hardtop Coupe at a classic car auction in Scottsdale, Arizona. 1957 Cadillac Eldorado SeVille at a classic car auction in Scottsdale, Arizona
1957 Cadillac Eldorado SeVille at a classic car auction in Scottsdale, Arizona
Photo of a white 1957 Cadillac Eldorado SeVille 2 Door Hardtop Coupe at a classic car auction in Scottsdale, Arizona.