Phoenix, Arizona
Photo of the antennas on the South Mountains in Phoenix, Arizona, taken in summer 2007 Antennas on the South Mountains
Antennas on the South Mountains
Photo of the antennas on the South Mountains in Phoenix, Arizona, taken in summer 2007