1955 Cadillac Eldorado Convertible
Photo of a white 1955 Cadillac Eldorado Convertible at a classic car auction in Scottsdale, Arizona. 1955 Cadillac Eldorado at a classic car auction in Scottsdale, Arizona
1955 Cadillac Eldorado at a classic car auction in Scottsdale, Arizona
Photo of a white 1955 Cadillac Eldorado Convertible at a classic car auction in Scottsdale, Arizona.